Privacy

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om deze verkalring helemaal door te lezen. De gegevens die ik van jou en door jou krijg, zijn bij mij in veilige handen zijn. In deze privacyverklaring leg ik uit onder andere uit welke persoonsgegevens ik verzamel en waarom.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens ben ik, Esther Timmer, eigenaar van BlijVrij Kindercoaching. Mijn gegevens zijn: 

BlijVrij Kindercoaching 
Zwanebloem 53 
1657 KM Abbekerk 
Telefoon: 06-53774402 
E-mail: info@blijvrijkindercoaching.nl  
Website: www.blijvrijkindercoaching.nl 
KvK: 64907805  

1. Persoonsgegevens 
Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder staan de persoonsgegevens die ik verwerk: 

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • mobiel nummer;
 • e-mailadres;
 • bedrijfsnaam;
 • IP-adres;
 • internetbrowser en apparaat type. 

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Ik raad ouders daarom aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen om te voorkomen dat ik gegevens over kinderen verzamel zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld van een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@blijvrijkindercoaching.nl. Ik verwijder dan deze gegevens.

3. Verwerken persoonsgegevens 
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleneinden: 

 • het maken van een verslag;
 • het afhandelen van je betaling;
 • het verzenden van mijn nieuwsbrief, als je daar uiteraard toestemming voor hebt gegeven;
 • contact met je op te kunnen nemen, als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • jou te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten;
 • jou de mogelijkheid te bieden een account aan te maken. 

Wanneer je je hebt aangemeld voor coaching, een workshop of welke dienst dan ook die BlijVrij Kindercoaching aanbiedt, kan ik om meer gegevens vragen. Bijvoorbeeld op het intakeformulier, tijdens het intakegesprek, de sessies of het evaluatiegesprek. Alles wat geschreven en gezegd is, blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. 

4. Geautomatiseerde besluitvorming 
Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over onderwerpen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Ik bedoel hiermee, besluiten die worden opgenomen door computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld ikzelf) tussen zit. 

5. Bewaartermijn 
Ik bewaar jouw gegevens niet langer dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar ik bewaar jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het werk dat ik met jou doe. 

6. Delen van persoonsgegevens met derden 
Ik verstrek jouw persoonsgegeven als uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze samenwerking of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. Social media en foto’s of video’s 
Wanneer is een keer iets op social media bijvoorbeeld Facebook of Instagram over klanten plaats, is deze informatie niet te herleiden naar jou of jouw kind. Foto’s of video’s die gemaakt zijn tijdens een sessie of workshop laten alleen een hand of silhouet zien. Op geen enkele manier ben jij of je kind herkenbaar in beeld tenzij jij daar toestemming voor hebt gegeven.

8. Mail contact 
Ik gebruik deze dienst om verslagen, korte berichten en facturen naar jou te versturen. De mail is beveiligd en alleen door mij te openen.  

9. Cookies, of vergelijkbare technieken 
Ik gebruik alleen technische en functionele cookies. Ik maak geen gebruik van analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Cookies zorgen ervoor dat mijn website naar behoren werkt en onthoudt bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. 

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt altijd het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via jouw profielgegevens van jouw account. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek indient om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou toe te sturen.   

Wil je gebruik maken van jouw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of hebt je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan jouw verzoek naar info@blijvrijkindercoaching.nl. Omdat ik zeker wil weten dat dit verzoek van jou komt, vraag ik je een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak dan jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. 

11. Beveiliging persoonsgegevens 
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat ik jouw gegevens niet goed heb beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op. Ik ben bereikbaar op 06-53774402 of per mail info@blijvrijkindercoaching.nl.

Open chat
Hallo
Hallo, ik ben Esther. Heb je een vraag?